FacebookTwitter

Het Vrouwenhart- belangrijke informatie!

”Medische zorg is vaak – onterecht – afgestemd op het mannenmodel.” 

Prof. dr. Angela Maas, leerstoel Cardiologie voor vrouwen.

Foto: Bert Beelen

IAngela Maasn het vrouwenlichaam vinden hogere hormonale variaties plaats dan in het mannenlichaam. Het is daarom zo dat medisch onderzoek vaak gemakkelijker is op een mannenlichaam. De uit dit onderzoek voortkomende behandelingen worden echter ook op vrouwen toegepast, waardoor er soms voorbijgegaan wordt aan specifieke vrouwelijke problemen.

Hartproblemen zijn hiervan een goed voorbeeld. Bij mannen komen die vaak op jongere leeftijd voor als gevolg van een hartinfarct. Bij vrouwen neemt het risico juist op hogere leeftijd toe en wordt vaak voorafgegaan door waarschuwingen als diabetes en hoge bloeddruk. Daarbij komt dan ook nog dat vrouwen die tijdens de zwangerschap problemen met hoge bloeddruk hebben gehad ook op hogere leeftijd een grotere kans hebben om hoge bloeddruk te krijgen. Vrouwen die vroeg in de overgang raken hebben ook een hogere kans op hartproblemen op hogere leeftijd. Deze waarschuwingen passen echter niet bij wat cardiologen geleerd hebben op basis van onderzoek naar mannen.

Een ander voorbeeld is het effect van diabetes op bloedvaten, wat een veel groter probleem is bij vrouwen dan bij mannen. Ook kan reuma bij vrouwen samengaan met aderverkalking van de kleinste haarvaten en wederom komt dit bij mannen nauwelijks voor.

Ondanks dat gynaecologen die zich toeleggen op het vrouwenlichaam hun best doen blijven er grote gevaren bestaan omdat medisch specialisten te weinig rekening houden met specifieke vrouwelijke problemen en voorafgaande klachten die buiten hun directe discipline liggen. 

 

Voor meer informatie, graag contact opnemen met Radboud UMC:

https://www.radboudumc.nl/Zorg/Pages/AngelaMaas.aspx

 

Stichting Hart voor Vrouwen:

http://www.hartvoorvrouwen.nl/ 

 

Interview Medisch Contact:

Hoogleraar Angela Maas zet feminiene cardiologie op de kaart

Toen ze wilde promoveren op de rol van oestrogenen bij het ontstaan van cardiovasculaire ziekten, kreeg ze van de professoren nul op het rekest. Nu is Angela Maas zelf hoogleraar en twijfelen weinigen nog aan het nut van cardiologie voor vrouwen.

Vrouwen zijn anders dan mannen, ook als het om hartziekten gaat. Zo krijgen ze gemiddeld op latere leeftijd een hartinfarct, maar sterven ze er vaker aan, vertelt prof. Angela Maas, sinds mei 2012 hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan het UMC St Radboud Nijmegen. Vorige week gaf ze in haar oratie een overzicht van de stand van zaken in haar vakgebied. Ze haalde onder meer Frans onderzoek aan, waaruit blijkt dat de afgelopen vijftien jaar het risico op een hartinfarct bij vrouwen onder de 60 is verdubbeld en bij vrouwen onder de 50 zelfs verdrievoudigd. Maas: ‘Vooral overgewicht en roken zijn daar debet aan.’

Lees meer:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/angela-maas-hartklachten-vrouwen-apart-definieren.htm