FacebookTwitter

Financiële Prognose 2016, 2017 & 2018

Financiële Prognose 2016, 2017 & 2018

Stichting The Widow’s Foundation 2016-17 2018 Toe-lichting
Financiële Prognose 22.04.16- 31.12.17 01.01.18- 31.12.18
 €  €  €  €
BATEN
Privé Donaties  (Toezeggingen)    2,000    3,000
Zakelijke Donaties (Toezeggingen)    4,000    6,000
EU/NL Subsidies Aanvragen    8,000    8,000
Facebook/Linked In Donaties – Good World       450       750
TOTAAL BATEN   14,450   17,750
LASTEN
Juridische, Financiële & Geneeskundige-/Gezondheidskosten
Juridische Ondersteuning    1,700    1,900 1
Financiële Ondersteuning    1,660    1,560 2
Geneeskundige- & Gezondheidsondersteuning    8,482  11,480 3
  11,842   14,940
Organisatiekosten
EU Bestuursleden – Reiskosten       568       284
NL Bestuursleden & Vrijwilligers – Reiskosten NL       130       130
Telefoon & Internet       515       390
Verzekeringen       200       300
Website Domain Hosting       212         96
Website Ontwikkeling       330       500
Representatie & PR –  Facebook       100       200
Druk-, kopieer-, porti & verzendkosten (Algemeen)       133       400
Kamer van Koophandel         80         50
Kantoorbenodigdheden       260       300
ING A/C         80       160
   2,608    2,810
TOTAAL LASTEN   14,450   17,750
SALDO           0           0

 

TOELICHTING (1)
Juridische Ondersteuning
Pro Deo Management – Administratie & Reiskosten       400       400
Gratis Workshops – Zaal, Studiemateriaal, Administratie
Erfenisrecht       600       900
Wettelijke Rechten (verlof/uitkering)       300       600
Ontwikkelen van Online Trainingsmateriaal       500
Juridische Ondersteuning     1,700     1,900
TOELICHTING (2)
Financiële Ondersteuning
Pro Deo Management – Administratie & Reiskosten       360       360
Gratis Workshops – Zaal, Studiemateriaal, Administratie            –
Omgaan met Geld – Budgets & MS Excel       900    1,200
Ontwikkelen van Online Trainingsmateriaal       500
Financiële Ondersteuning     1,660     1,560
TOELICHTING (3)
Geneeskundige- & Gezondheidsondersteuning
EU Weduwen Aanvullende Zorgverzekeringsbijdragen    4,822    7,200
GGNet Training @ E. 350 p.p.       700    1,400
GGNet Symposium & Meetings – Reiskosten       160         80
Gratis Workshops – Zaal, Studiemateriaal, Admin.    2,400    2,400
Gratis Retraite in het Westland       400       400
Geneeskundige- & Gezondheidsondersteuning    8,482   11,480
TOELICHTING (3a)
Geneeskundige- & Gezondheidsondersteuning
Pilootproject Zorgvezekeringsbijdragen
Nederland –    1,600    2,400
Ierland –    1,622    2,400
Frankrijk –    1,600    2,400
Totaal    4,822    7,200
TOELICHTING (3b)
Gratis Workshops – Zaal, Studiemateriaal, Admin.
Rouwverwerking       900       900
Voeding & Welbevinden       300       300
Omgaan met Eenzaamheid & Stress       600       600
Medicatie & Bijwerkingen       300       300
Vrouwen en Hart- en  Vaatziekten       300       300
Totaal    2,400    2,400